De DagDirigent eerder in actie

Deze pagina bevat het archief voor de periode 2017.
Klik hier om terug te gaan naar de recente en onderhanden projecten:

Nieuwjaarsbijeenkomst over Populisme, Transformation Forums

Professor Guy Standing, Petri Hofsté en Farid Tabarki bediscussiëren de oorzaken van het populisme en de rol van het bedrijfsleven met commissarissen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en mediavertegenwoordigers – mijn rol om het een vloeiend geheel te laten zijn

Reporting frameworks enabling effective implementation of Sustainable Development Goals, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Ministerie van Buitenlandse Zaken
Hoe kunnen rapportageraamwerken bijdragen aan de Sustainable Development Goals? Inspiratie ontwikkelen en convergentie onderzoeken zijn de thema’s van deze bijeenkomst, geïnspireerd op ‘Fly me to the moon

Bestuursbijeenkomst Toekomst Accountantsberoep, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Het bestuur van het NBA laat zich begeleiden om het visieproces voor het accountantsberoep vorm te geven, met verschillende interventievormen in het juiste ritme van de dag

Two-day strategy meeting, Global Reporting Initiative 

Een bijeenkomst met het voltallige management team van deze standard setter op het gebied van duurzaamheidverslaggeving om de strategie te herijken – ratio en gevoel

Moderating a session on safety as the number one priority, at StocExpo 2017

Drie experts op het gebied van veiligheid aan het woord op dé expo voor de tankopslagindustrie – variatie in de vorm voorkomt de traditionele spreker – spreker – panel-opzet

Debat over maatschappelijke rol van bedrijven en rol van de media voor RAAD programma van KPMG

Lunchdebat over opkomend populisme en rol die bedrijven en hun commissarissen moeten aannemen, naast de rol van de media daarin. Met onder meer Sandra Phlippen (chef Economie Algemeen Dagblad) en Meindert Fennema (emeritus hoogleraar Politicologie, UvA).
De vorm korte inleiding gevolgd door debat aan tafel zorgde voor de juiste diepgang en het juiste ritme.

De toekomst van Corporate Reporting, Accountancy Europe

Bijeenkomst om toekomst van corporate reporting te verkennen, op basis van nieuwe paper van Accountancy Europe.
Sprekers onder andere Hans Hoogervorst (Chairman of IASB), Ian Mackintosh (Chairman Corporate Reporting Dialogue), Alain Deckers (DG FISMA/EU), Els de Groot (CFO Schiphol Group).

Muzikale ondersteuning geeft de juiste ‘flow’ en versterkt het thema van de dag.

Digitale transformatie, Amsterdam

Besloten bijeenkomst met commissarissen en toezichthouders om hun rol te bespreken in de digitale transformatie. Met presentatie van James Bilefield als introductie op de discussie.

Bijeenkomst ingericht vanuit overkoepelende thema naar belang voor de onderneming naar persoonlijke rol van de aanwezigen.

NextGen Roundtable, Amsterdam

Bijeenkomst met jonge generatie leiders over globalisering. Thema wordt ingeleid door Dani Rodrik, volgens vakgenoten een van de wereldwijd toonaangevende economen.

Persoonlijke terugkoppeling van een aantal deelnemers rondt de bijeenkomst af naar eigen actie.

Ronde tafel over personeelsmarkt en wendbaarheid, Den Haag

Besloten kleinschalige bijeenkomsten voor een ministerie om strategische vraagstukken rondom de personeelsmarkt en wendbaarheid vanuit verschillende perspectieven te bespreken.

Gerichte sturing rondom een aantal kernvragen om brede inzichten te vergaren.

Ministerie

Ronde tafel over ontwikkelingen op personeelsgebied, Den Haag

Besloten kleinschalige bijeenkomst voor een Ministerie om met secretaris-generaal en andere hoogste leidinggevenden tot afstemming te komen over belangrijke ontwikkelingen en mogelijke respons van het ministerie daar op.

Doorvragen om te achterhalen wat onderliggende problematiek is en fundamentele vervolgstappen te definiëren.