De DagDirigent in actie

Wim Bartels heeft een lange ervaring met het leiden van bijeenkomsten en presentaties. Op Wie is de Dirigent vindt u hier meer over.

Dit zijn een aantal recente en onderhanden projecten, het archief vindt u hier:

Ronde tafel over innovatie, Den Haag

Besloten kleinschalige bijeenkomst voor een ministerie om strategische vraagstukken rondom innovatie vanuit verschillende perspectieven te bespreken.

Gerichte sturing rondom een aantal kernvragen om brede inzichten te vergaren.

Seminar Sustainable Finance, Amsterdam

Panelvoorzitter over implicaties van actieplan Europese Commissie voor investeerders en bankiers.

Snelheid in het gesprek brengen door gerichte vragen.

Politieke debatten, Aalsmeer

Leider van debat tussen lokale politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Interactieve avonden met publiek, verdieping van de lijsttrekkers als politicus, juiste ritme en snelheid in de avond brengen.

Slotbijeenkomst, Den Haag

Besloten kleinschalige bijeenkomst met top van het Ministerie, commissarissen, bestuurders en wetenschappers over de implementatie van verandering.

Gerichte sturing van het gesprek om tot overall inzichten te komen.

Circulaire economie, Amstelveen

Besloten kleinschalige bijeenkomst met commissarissen, bestuurders en wetenschappers over de invloed van de circulaire economie op ondernemen.

Zorgen dat verschillende perspectieven worden belicht en uitspraken van de deelnemers worden uitgedaagd om synergie te vergroten.

Corporate reporting event, Amstelveen

Bijeenkomst met commissarissen, CFO’s,  toezichthouders, accountants en investeerders over de ontwikkelingen in corporate reporting.

Door verschillende vormen vaart in programma houden en zorgen voor tempo in programma als geheel.

Sustainable business summit, London

Panelsessie met leiders van wereldwijde standard setters op het gebied van verslaggeving ter gelegenheid van lancering van een gezamenlijk project.

Gestructureerde vragen om met het grote aantal sprekers een afgeronde sessie te creëren binnen de beperkte tijd.

RO Master Class, Den Bosch

Tweedaagse sessie begeleiden, inclusief workshop over het gebruik van de stem.

Muziek inzetten met eigen geschreven lied als middel om sfeer te bepalen, programma zowel inhoudelijk als qua vormen en tempo mede vormgeven.

En dit vinden mijn opdrachtgevers…

Ik heb met Wim tijdens meerdere C-Suite bijeenkomsten samengewerkt. Wim levert een fantastische bijdrage als moderator waarin hij inhoud, proces en vorm met veel eigenheid en op een zeer plezierige wijze aan elkaar verbindt. Ik kan Wim daarom van harte aanbevelen om uw bijeenkomsten zowel inhoudelijk als qua inspiratie en vorm tot een succes te maken.

Mando VrolingDirecteur Transformation Forums

Een seminar of evenement kan alleen succesvol zijn als deelnemers er gemotiveerd en met plezier aan deelnemen. Wim weet hoe je het instrumentarium moet bespelen om het gewenste resultaat te bereiken. Hij staat garant voor een solide voorbereiding met voldoende ruimte voor improvisatie en flexibiliteit, en is op de dag zelf op een plezierige wijze aanwezig, subtiel sturend met een scherp oog voor inhoud en proces. Resultaat: een enthousiaste en betrokken uitvoering van de partituur, met een gedragen resultaat.

Berry WammesDirecteur Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Wim did an outstanding job in preparing and leading GRI’s strategic planning retreat. With Wim’s leadership the team came together, built trust and forged a strong and aligned plan to lead the organization into the future.

Tim MohinCEO, Global Reporting Initiative