Muziek kan de toon zetten

áls u het effectief inzet!

Het merk De DagDirigent® roept natuurlijk veel associatie met muziek op – dat is ook de bedoeling. Brengt De DagDirigent dan letterlijk muziek ín de bijeenkomsten? Zeker – als dat bijdraagt aan de effectiviteit van de bijeenkomst: het moet dus pássen.

De juiste muziek voor de start van de bijeenkomst kan de sfeer zetten: de aanwezigen komen in de juiste mindset en het programma heeft direct de juiste vaart. Muziek roept per definitie emotionele reacties op; dat benutten levert het juiste gevoel op voor het programma.

Live muziek kan ook zorgen voor de juiste balans in het programma. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen zoeken naar een gemiddeld niveau van opwinding – dat betekent dat we na een rustige speech naar tempo zoeken om het niveau te balanceren; muziek kan daarvoor zorgen.

Als u dit wat verder doordenkt, dan kan een programma worden ontworpen volgens een format waar muziek een centrale rol speelt om het juiste tempo en de juiste spanningsboog te creëren.

De DagDirigent kan muziek ook benutten om de verbinding tussen de aanwezigen te versterken: wat betekent muziek en dirigeren eigenlijk voor leidinggeven en management, wat zegt uw voorkeursinstrument over uw karakter en wat kunt u daar mee in uw werk, wat gebeurt er als we samen muziek maken?

Het is allemaal mogelijk én onderdeel van het repertoire, áls het bijdraagt aan de kracht van het programma – het gaat De DagDirigent om de effectiviteit van de bijeenkomst!

Wim was actively involved in the preparation of the event and ‘orchestrated’ the panel discussions brilliantly throughout the day. His excellent moderator skills resulted in interesting discussions amongst panelists as well as clear outcomes of the different sessions. The ‘musical touch’  definitely brought the event to the next level. We recommend involving Wim in events and are much looking forward to future collaborations with him.

Hilde Blomme & Ben RenierDeputy CEO & Manager, Accountancy Europe